ส่วนการผลิตและจำหน่าย บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเทปกาวพิมพ์ตัวอักษรลงบนแผ่นเทปกาวเป็นจำนวน 90% ของกำลังการผลิตในอดีตเทปกาวพิมพ์ตัวอักษรไม่มีการแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เท่าที่ควร
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าในอนาคตจะต้องมีการใช้เทปพิมพ์ตัวอักษรในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากสามารถป้องกันการปลอมแปลงและเปิดกล่องสินค้าก่อนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถโฆษณาสินค้าในตัวได้เป็นอย่างดีดังนั้นบริษัท มุ่งหวังในการทำตลาดสินค้าดังกล่าว เพื่อรับใช้ในด้านตลาดอุตสาหกรรมการผลิตโดยทั่วไป

บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์ไทย จำกัด ก่อตั้งในปี 2531 ถือหุ้นโดยคนไทย 100% บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเทปกาวปิดผนึกกล่องกระดาษและปิดสิ่งของโดยทั่วไป ซึ่งเทปกาวดังกล่าวผลิตจากแผ่นฟิล์มใส OPP FILM (Oriented Polypropylene) ซึ่งฟิล์มชนิดนี้มีความแข็งแรงทนต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี

ส่วนการผลิตและจำหน่าย บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเทปกาวพิมพ์ตัวอักษรลงบนแผ่นเทปกาวเป็นจำนวน 90% ของกำลังการผลิตในอดีตเทปกาวพิมพ์ตัวอักษรไม่มีการแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เท่าที่ควร
บริษัทฯ เล็งเห็นว่าในอนาคตจะต้องมีการใช้เทปพิมพ์ตัวอักษรในปริมาณที่มากขึ้น เนื่องจากสามารถป้องกันการปลอมแปลงและเปิดกล่องสินค้าก่อนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถโฆษณาสินค้าในตัวได้เป็นอย่างดีดังนั้นบริษัท มุ่งหวังในการทำตลาดสินค้าดังกล่าว เพื่อรับใช้ในด้านตลาดอุตสาหกรรมการผลิตโดยทั่วไป

OUR CLIENTS

K.C.P. MASTERTHAI is proud to work with a fantastic set of clients. We work with clients who are prepared to embrace change because they believe it is the only way to deliver the foresight needed for business growth.

สอบถามข้อมูล